Spring naar inhoud

Gevoel van lucht

Op deze pagina leggen we wetenschappelijk uit hoe ons zenuwstelsel de luchtstroom in de neus waarneemt. De tekst is een vertaling van pagina 28 van Functional Reconstructive Nasal Surgery, 2nd edition.

Motor Nerve System
Motorische zenuwcel / efferente zenuwcel (zenuwcellen die impulsen van het centraal zenuwstelsel naar de dwarsgestreepte spieren geleiden). De nervus facialis (of aangezichtszenuw) stuurt (o.a.) de spieren aan van de neus. Zoals hieronder in de afbeelding duidelijk wordt zijn het vooral de “buccal (wang) and zygomatic (jukbeen)” takken.

Innervatie van de dilaterende (verwijdende) spieren is een onderdeel van de reflexboog. Dit is een soort circuit wat min of meer automatisch verloopt op een sensorische prikkel waar een spier direct op reageert.
Dit gaat eigenlijk buiten de hersenen om, je wordt je hier niet echt bewust van.

Zoals bij een nies reactie het geval is.
In het geval van de verwijdende spieren van de neus wordt dat dus gestart door mechanische receptoren in de long (ook wel rek-receptoren), viscerale sensorische zenuwvezels (geven dus impulsen door uit de viscerale organen (ingewanden) in het plaatje is dat vergelijkbaar met blauw.
Het ademhalingscentrum zit in de medulla oblongata, dat zit aan de onderkant van de hersenstam. Vanuit daar gaat het dus via rood (het motor neuron en dus voor de neus de n. facialis) naar de spieren van de neus.

Sympathische innervatie (orthosympatisch oftewel sympatische zenuwstelsel)
Toestand van activiteit stress.

De sympathische innervatie van de slijmvlies (mucosa) bekleding van de neusholte, waaronder de neusschelpen, vindt zijn oorsprong in thoracale deel van het ruggenmerg.

https://www.kinderneurologie.eu/onderwijsplein/autonomezenuwstelsel.php

De preganglionaire zenuwen bereiken de grensstreng en synapsen in het superior cervical ganglion. De neurotransmitter is acetylcholine (Ach).
Dit is een signaalstof. Postganglionaire zenuwen zijn verdeeld naar de neus via bloed vaatjes, zogenaamde perivasculaire plexuses (perivasculair betekent weefsel rondom een bloedvat.
Via de interne halsslagaderzenuwen langs de ICA (Internal carotid artery (halsslagader) naar de neus.
Van deze zenuwen komen de takken van de  deep petrosal nerve in het foramen lacerum en voegt zich samen bij de petrosal nerve major.
De gecombineerde zenuw gaat verder als de zenuw van het pterygoid canal (vidian zenuw) door het pterygoid canal naar de pterygopalatine fossa (erg ingewikkeld, maar het is een soort ruimte). 
De sympatische zenuwen gaan door het pterygopalatine ganglion en ze worden verdeeld naar het neusslijmvlies langs de sensorische zenuwen. (Dat wil dus zeggen: verschillende takken van de nervus maxillaris (= bovenkaakzenuw).
Het merendeel van de vezels eindigen in de wanden van arteriolen (kleine slagaders), venulen (kleine ader) en veneuze haarvaatjes en ze hebben een vasoconstrictief effect = juist vernauwend effect.
Een klein deel eindigt in de klieren van de neus en verzorgen de uitscheiding van deze klier (b.v. slijm).

Parasympatische innervatie (dus juist voor rust)

De parasympatische vezels voor de neusholte komen vanuit the superior salivatory nucleus en verlaten de hersenstam via de sensorische tak van de zenuw facialis (the intermediate nerve).
Deze vezels verlaten de nervus facialis in the nervus petrosal major.
Die voegt zich samen met de diepe petrosal zenuw en vormt daarmee de zenuw van de pterygoid canal (vidian nerve; zie de tekst hiervoor).
In de pterygopalatine fossa (die ruimte)  gaan de vezels synapsen in het pterygopalatine ganglion.
Hiervoor is de signaal stof de neurotransmitter Ach, vasoactive intestinal peptide (VIP), peptide histidine isoleucine amide (PHI), etc).
Vervolgens wordt de zenuw verdeeld naar het neusslijmvlies langs de sensorische zenuwen net zoals de sympatische zenuwvezels.
In het slijmvlies zorgen zij voor het wijder worden van de bloedvaatjes en zorgen voor afgifte van secretie van de neusklieren.
Pterygopalatine ganglion is de officiele naam, maar het wordt ook wel vaak palatine ganglion genoemd.

Alle bovenstaande informatie is, met aanvullingen, een vertaling van de stukken tekst uit Functional Reconstructive Nasal Surgery, pagina 28:


Met dank aan mijn nichtje 🙂

Dit hele systeem raakt aangetast indien er teveel neusschelpweefsel word verwijderd bij een neusschelpverkleining.

Het weefsel waar de zenuwuiteinden zich in bevinden is verdwenen, dus de lucht kan niet meer worden waargenomen.
Als gevolg daarvan is het hele systeem zoals dit in de tekst beschreven staat aangetast.

Hits: 5

Lees de volgende pagina:
``Beste methode`` Heb ik ENS?