Spring naar inhoud

Conchotomie

Een conchotomie is een gevaarlijke vorm van neusschelpverkleining waarbij de neusschelpen af worden geknipt of gesneden. Andere benamingen zijn inferieure concha plastiek. Het engelse woord is turbinate reduction.
Met een schaarvormig chirurgisch instument word de neusschelp bijgeknipt tot een kleinere grootte en vorm. Vaak word ook een stuk bot waar de neusschelp aan vast zit verwijderd. Het is een te rigoreuze methode om de neusschelpen te verkleinen. Er verdwijnt over het algemeen overmatig veel weefsel en slijmvlies door deze ingreep. Er kunnen zeer ernstige complicaties ontstaan, waar niet voor gewaarschuwd wordt van te voren. De operatie vind meestal onder narcose plaats, poliklinisch is ook mogelijk.

Conchotomie schaar

Nazorg
Na een conchotomie worden er tampons in de neus geplaatst, die enkele dagen blijven zitten. Zijn deze eenmaal verwijderd, dan gaan de afgeknipte neusschelpen genezen. Dit duurt ongeveer 2 weken. Patiënten moeten de neus spoelen met zout water en zalf aanbrengen in de neus. De meest voorkomende complicatie die vermeld word in de ziekenhuisfolders is een nabloeding of een infectie.

Waarschuwing: bloederige beelden

Soorten conchotomie
De meest eenvoudige methode is het rechtstandig afknippen van het neusschelpweefsel inclusief het slijmvlies. Dit kan op de gehele neusschelp of een gedeelte worden toegepast. Deze methode word vaak uitgevoerd op deze wijze, omdat hij weinig arbeidsintentief is.
Echter zijn er veel veiligere methodes om de neusschelpen te verkleinen. Conchotomie had anno 2021 allang verboden moeten zijn, echter wordt de ingreep nog steeds veelvuldig toegepast. Met alle schadelijke gevolgen van dien.

Conchotomie: rechtstandig afknippen

Risico's van conchotomie
Door het afknippen van de neusschelp veranderd de airflow in de neus. Het slijmvlies van de neusschelp raakt beschadigd na een conchotomie.
Dit hersteld zich niet altijd goed. Teveel neusschelpweefsel verwijderen veroorzaakt een te grote luchttoevoer in de neus. Een ernstige aandoening die zich na de operatie kan ontwikkelen is het Empty Nose Syndrome. Deze iatrogene aandoening kan zich na alle vormen van neusschelpverkleining ontwikkelen. De conchotomie is de ingreep waarbij de kans hierop het grootst is. Dit komt doordat het slijmvlies daadwerkelijk weg word geknipt, tesamen met veel weefsel en ook bot.

Conchotomie = schadelijke methode
Uit een literatuurstudie van prof. Huizing en M.K. Hol blijkt dat zij geen voorstander zijn van conchotomie. In het artikel schrijven ze dat het doel van een neusschelpverkleining is om de klachten van obstructie op te heffen terwijl de functie behouden wordt. Ze schrijven dat turbinectomy (het engelse woord voor conchotomie), net als electrocautery en de meeste andere technieken te destructief zijn en zijn voorstander van intraturbinale turbinoplasty oftewel submuscosale turbinoplasty.
Deze methode is arbeidsintensiever en vraagt meer kunde maar is wel veiliger.

Alternatief
Tegenwoordig is er een alternatief voor een conchotomie, de celon behandeling. Met deze methode is een minimale verkleining van de neusschelpen mogelijk. Het andere voordeel van celon is dat het slijmvlies niet word weggeknipt. Echter kunnen óók na een celon ernstige problemen ontstaan. Voor de komst van celon was een conchotomie de enige manier om neusschelpen te verkleinen. Inmiddels zijn er veiligere en betere alternatieven, waardoor de riskante conchotomie overbodig is geworden. Helaas word deze gevaarlijke ingreep ondanks de betere en veiligere alternatieven nog steeds uitgevoerd. Er zijn ook non-operatieve alternatieven voor een chonchotomie.

Ongevraagde uitvoering
Het komt voor dat artsen tijdens een neusoperatie, bijvoorbeeld een septumcorrectie, ook een conchotomie uitvoeren. Dit doen ze als zij van mening zijn dat de neusschelpen te groot zijn en de patiënt zullen hinderen. Soms gebeurd dit zonder voorafgaand overleg met de patiënt. Indien deze later met onverklaarbare ademhalingsklachten te maken krijgt, word pas dan bekend dat de conchotomie is uitgevoerd. Zelfs als patiënten terugkomen met klachten die door de conchotomie zijn veroorzaakt, raadden artsen vaak nóg een conchotomie aan. Dit is zeer gevaarlijk, maar aan deze medische misstand wordt niets gedaan vanaf hogerhand en daarom gaan de operaties gewoon door.

Medische ontwikkelingen
De wetenschap is altijd in ontwikkeling. Er worden ontdekkingen gedaan die nieuw inzicht geven op eerder gedane ontdekkingen of behandelmethodes. Dit geld voor de gehele medische wereld. Soms duurt het een tijd voordat een oude methode word afgeschaft. De conchotomie kan worden afgeschaft; de methode is verouderd omdat er nieuwere en veiligere alternatieven zijn om neusschelpverkleiningen uit te voeren. Het totaal verwijderen van een lichaamsdeel omdat het problemen geeft, is behoorlijk rigoreus en niet nodig. Een ingegroeide teennagel word ook niet behandeld door het topje van te teen eraf te hakken.

Op pagina 300 van Functional Reconstructive Nasal Surgery staat:
"Totale conchotomie moet worden beschouwd als nasale misdaad"

Hits: 4145

Lees de volgende pagina:
Specialisten Klachten ná neusschelpverkleining