Spring naar inhoud

Aansprakelijk ziekenhuis

Ziek na het ziekenhuis
Het kan voorkomen dat u na een medische behandeling klachten heeft die ontstaan zijn door deze medische behandeling. Dit is bijvoorbeeld bij het Empty Nose Syndrome het geval, maar er zijn vele patiënten die in het ziekenhuis andere schade aan hun lichaam oplopen. Een operatie of behandeling kan verkeerd uitpakken. Op deze pagina geven we informatie voor wat u kunt doen wanneer dit u overkomt en wat u kunt verwachten indien u zich tot het ziekenhuis wend waar de klachten zijn ontstaan. Wij schrijven deze informatie stap voor stap op, er zit een opbouw in dit stappenplan.

Globale uitleg
Klachten ontstaan na een medische behandeling zijn in 2 opzichten vervelend. U heeft lichamelijke klachten, en het ziekenhuis/hun schadeverzekeraar maakt het u zo moeilijk mogelijk om uw gelijk te halen. Ze zullen er alles, maar dan ook alles aan doen om geen aansprakelijkheid te erkennen. Dit geld niet alleen voor neusoperaties, maar voor alle operaties. Het is extreem moeilijk om als medisch letselschadeslachtoffer gelijk te krijgen.
1.Eerst dient u een klacht in bij het ziekenhuis.
2. Afhankelijk van de uitkomst stelt u het ziekenhuis aansprakelijk middels een brief/aansprakelijksteling. De schadeverzekeraar van het ziekenhuis, Centramed of Medirisk beoordeeld uw aansprakelijkstelling. Deze word vrijwel altijd afgewezen.
3. Er kan daarna in overleg een expertisearts worden ingeschakeld; soms moet u deze betalen. Aan deze arts moeten vragen worden gesteld, die door een medisch onderzoeksbureau opgesteld worden.
4. Dit medische onderzoeksbureau moet u zelf betalen. De kosten hiervan bedragen c.a. 3000 euro.
5. Om het medische adviesbureau te bereiken heeft u een advocaat nodig. Dit kost ook c.a. 2000 euro.
6. de vragen van u en de verzekeraar worden gesteld aan de expertisearts. De uitkomst kan zijn: geen fout, geen aansprakelijkheid. Of; wel fout, wel aansprakelijkheid. En nog diverse andere variaties.
7. Afhankelijk of u gelijk heeft gekregen gaat u nu óf onderhandelen met het ziekenhuis over de schade, of, indien geen gelijk, nadenken over een rechtszaak.
8. Een rechtszaak is een moeilijke zaak. De rechter zal eerst vragen; heeft er al expertiseonderzoek plaatsgevonden? Indien niet, dan wijst de rechter een expertisearts aan.
Dit is dus de reden waarom u stap 1 tm 7 beter wel kunt doorlopen, ipv meteen een rechtszaak te starten. Bij punt 3 en 6 moeten u en de verzekeraar het eens zijn over de arts én de vragen. Bij aanwijzing van de rechter heeft niemand meer iets te zeggen over de expertisearts. Een rechtszaak kost tijd, geld en een hoop gedoe.

Voordat u op punt 7 bent, kunt u 2 tot 3 jaar verder zijn. U heeft dus geduld, uithoudingsvermogen en geld nodig, om op te boksen tegen de instanties en instellingen voor wie u niet meer dan een nummer bent, en wiens enige doel het is om u geen gelijk te geven.
Het leven is niet eerlijk, en een situatie wanneer u hier het meest mee word geconfronteert is wanneer u iatrogene schade hebt opgelopen. Helaas pindakaas, maar zo is het nu eenmaal.

Nu volgt het stappenplan hoe u het kunt aanpakken.

Contact met de arts die de behandeling uitvoerde
Allereerst moet u uw medische dossier opvragen bij het ziekenhuis, voordat u uw klacht gaat melden. Hierna kunt u contact opnemen met de arts die de behandeling uitvoerde. Het is raadzaam om een neutraal gesprek te hebben met de arts. "U heeft mij geopereerd en nu heb ik .....wat kunt u hierover zeggen?" Het is verstandig om de lichamelijke klachten te documenteren op papier. Van te voren kunt u ook een lijst met vragen opstellen, bijvoorbeeld; komt dit vaker voor, heeft u deze situatie eerder meegemaakt, wat is uw verklaring voor het ontstaan van deze klachten. Alles zo neutraal mogelijk. Beschuldig de arts nergens van, maar houd het neutraal. Het gesprek opnemen op uw telefoon is zeer raadzaam. Dit hoeft u niet te melden aan de arts (zie https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/opnemen-van-het-gesprek.htm ). We raden u aan om ALLE gesprekken die u voert met uw arts en de verzekeraar op te nemen.

Reactie arts
De arts maakt een samenvatting van het gesprek, wat in uw medisch dossier terecht komt. Nu vraagt u wederom uw complete medische dossier op. De arts kan op diverse manieren reageren. Dit kan variëren tussen uw klachten bagatelliseren/ontkennen, of indien hij van mening is dat hij een fout heeft gemaakt, dit erkennen. Het kan zijn dat u een complicatie heeft opgelopen zonder dat de arts hier iets aan kon doen, of dat de arts een fout heeft gemaakt waardoor deze complicatie is ontstaan. Dit onderwerp komt later aan bod. Wat er verder gaat gebeuren, hangt o.a. af van de medische klachten die u heeft opgelopen en wat hieraan te doen is. Bijvoorbeeld; het kan zijn dat u word doorverwezen naar een andere specialist. Die kan onderzoek doen naar de aard en het ontstaan van de klachten. U kunt ook zelf een second opinion aanvragen zonder dit te overleggen met uw behandelend arts. Het is raadzaam om u in ieder geval door 1 andere arts te laten onderzoeken. Ook dit gesprek kunt u opnemen. Het staat u geheel vrij om andere artsen te consulteren over de ontstane problematiek.

Bent u tevreden?
Kunt u zich vinden in de verklaring van de behandeld arts en kan de klacht probleemloos hersteld worden, dan bent u waarschijnlijk tevreden. U kunt alsnog een klacht indienen bij het ziekenhuis. Dit is zeker aan te raden als u niet tevreden bent. Het ziekenhuis heeft dan een klachtenprocedure. Het is raadzaam om deze te doorlopen, alvorens u verder actie onderneemt. Ook hierbij is het raadzaam de gesprekken op te nemen en vooral ook om schriftelijke reacties te vragen. In dit stadium kunt u het beste uw toon neutraal houden; het valt allemaal nog onder de onderzoeksfase. Het is belangrijk dat u zoveel mogelijk informatie van het ziekenhuis ontvangt over uw situatie en de gemaakte afspraken/verklaringen. Laat deze procedure niet te lang duren.

Uw schade
U heeft misschien lichamelijke klachten overgehouden na de ingreep/behandeling. Nu moet onderzocht worden of deze schade te herstellen is, en waar dit mogelijk is. Uw gezondheid is nummer 1. Het kan zijn dat u niet meer kunt werken door de ontstane medische klachten. Het komt hierop neer; als de arts c.q. het ziekenhuis aansprakelijk is voor de schade, kunt u recht hebben op een schadevergoeding. Of het ziekenhuis aansprakelijk is, hangt van een aantal factoren af, die later aan bod zullen komen. Om de schade te verhalen, moet u het ziekenhuis aansprakelijk stellen. Dit is een precaire zaak; alles wat u doet, zegt en schrijft heeft invloed op de het verdere verloop van het proces.

De aansprakelijkheid stelling
Dit is een zeer belangrijk onderdeel van de procedure. Eigenlijk kan een normale burger zonder juridische kennis geen goede aansprakelijkheid stelling opstellen. Toch word er, zelfs door letselschadespecialisten gezegd dat het op dit punt nog niet nodig is om een belangenbehartiger in te schakelen. Dit is, in onze ervaring, wel verstandig. Het punt is dat de patiënt meteen alles in 1 keer goed moet doen, omdat het later toevoegen van punten tot vertraging leid. Ook word er niet door de schadeverzekeraar uit zichzelf NIET gekeken naar; op welke punten is het ziekenhuis aansprakelijk. Nee, u moet zelf álles melden in deze aansprakelijkheid stelling én juridisch én medisch onderbouwen. Laat u punten onbenoemd; dan worden deze niet op initiatief van de verzekeraar onderzocht, indien deze ten gunste van u zouden zijn. Bijvoorbeeld: laat u onbenoemd dat u niet bent voorgelicht over de risico's, dan zal de verzekeraar niet uit zichzelf bij de arts informeren; is de patiënt wel voorgelicht over de risico's. Misschien gebeurd dit wel, maar zolang u hier niets over zegt, zal de verzekeraar niet zeggen; hee, maar u bent niet voorgelicht over de risico's en dit heeft deze en deze gevolgen voor de aansprakelijkheid. Deze informatie, dat u zelf alles moet melden, word u nooit verteld door de verzekeraar. Daarom vertellen wij dit u.

Let op; er zal altijd worden gezegd; het is een complicatie en geen fout. U moet dus zelf aantonen dat het wel een fout is, want het ziekenhuis en de verzekeraar gaan dit NIET onderzoeken. U bent nu een slachtoffer die zichzelf, ziek en wel, moet verdedigen tegen een leger aan juristen, die in goede gezondheid verkeren en u de pan in zullen hakken.

Punten die de aansprakelijkheid stelling moet bevatten
U hoeft dit niet met een advocaat te doen, maar wij raden het u wel aan. Het is, ook indien u een advocaat heeft, het beste om zoveel mogelijk werk zelf te doen, om de aansprakelijkstelling te laten slagen. Maak zelf een uitgebreid dossier en een concept aansprakelijkstelling, zo goed mogelijk, met de volgende punten:
- de beschrijving van de ingreep
- de klachten na de ingreep
- wat u het ziekenhuis verwijt, de fout die de arts volgens u gemaakt heeft
- bewijzen/argumenten waarom het een fout is; apparatuur ok bijvoorbeeld?
- 2nd opinions van andere artsen
- foto's, röntgen, scans, etc, aanvullend materiaal
- medische informatie over uw klachten, de ingreep, etc, zoek alles bij elkaar wat nuttig is
- raadpleeg internet, uw advocaat, win overal zoveel mogelijk informatie in

Het is belangrijk om te weten dat u alles in 1 keer in moet dienen. Alle punten dus, die u mee wil nemen. Punten later toevoegen leid tot onnodige vertraging. Het kan echter wel, als u halverwege nog iets toe wil voegen, alleen duurt het dan allemaal langer. De verzekeraar zal indien mogelijk u verkeerd voorlichten; tegen ons werd bijv. gezegd dat een nieuw punt toevoegen terwijl we de aansprakelijkstelling hadden opgestuurd niet mogelijk was. Dit is wél mogelijk, alleen duurt het dus helaas dan wel langer. De verzekeraar zal nooit en te nimmer voor u kijken op welk punt u wél gelijk zou kunnen krijgen; zij werken voor het ziekenhuis, en niet voor u. Het enige doel van het ziekenhuis is om onder alle verantwoordelijkheid en geld uit te komen, we herhalen het nog maar een keer.

Beschrijving aansprakelijkheid procedure
Het werkt zo; u stelt de aansprakelijkheid stelling op en stuurt deze naar het ziekenhuis, aangetekend. Het ziekenhuis stuurt deze aansprakelijkheid stelling op naar zijn schadeverzekeraar. Deze neemt contact met u op. Uw dossier is nu in behandeling bij de schadeverzekeraar. Er volgen nu een aantal stappen die moeten worden doorlopen. Het is moeilijk om meteen helder inzicht te krijgen hoe 1 en ander in elkaar zit. Daarom hebben we dit voor u op een rijtje gezet. Na het eerste contact volgt het volgende:

  • bezoek personen schade specialist
  • bezoekverslag inzien
  • schadeverzekeraar schakelt medisch adviseur in
  • informatie medisch adviseur word voorgelegd aan ziekenhuis
  • reactie ziekenhuis hierop aan verzekeraar
  • (eventueel nog terugkoppelingen hierop van adviseur)
  • dán volgt er een standpunt van het ziekenhuis

Bezoek personen schadespecialist
Het bezoek van de personen schade specialist geschied door een extern ingehuurd bureau. Een medewerker wil dan graag bij u thuis langskomen. Dit hoeft u niet te accepteren; het is mogelijk om op neutraal terrein af te spreken of soms op het kantoor. Voer dit gesprek niet alleen; zorg dat er iemand bij is en u ook hiervan weer het gesprek opneemt. In het verslag word uw lichamelijke situatie zo gunstig mogelijk voorgesteld. Zo lijkt het namelijk alsof u haast geen schade heeft opgelopen. Maak dan ook zeker van de gelegenheid gebruik om het verslag te corrigeren en aan te vullen, wanneer u dit ter inzage krijgt voorgelegd (verzoek uitdrukkelijk dat u het verslag eerst moet goedkeuren, voordat het in het dossier word gevoegd). Bent u er medisch slecht aan toe, vraag dan hulp hierbij van familie, vrienden of uw belangenbehartiger.

Medisch adviseur
De schadeverzekeraar zal een 'medisch advies' inwinnen bij een medisch adviseur. Dit betekent geen medisch advies over hoe uw klachten kunnen worden verholpen. Deze adviseur heeft eigenlijk een zoekfunctie en gaat zich verdiepen in medische literatuur die van toepassing is op uw situatie. Het kan een arts zijn, dit hoeft echter niet. Er zijn meerdere soorten medische adviesbureau's, de 1 werkt vaak voor de verzekeraar en de ander bijvoorbeeld alleen voor patiënten (maar de bureau's zijn voor particulieren meestal niet te bereiken, hiervoor heeft u een advocaat nodig).
Straks, verderop in het proces, heeft u namelijk ook een medisch adviseur nodig.
Samen met een advocaat moet u een bureau uitkiezen, veel advocaten werken met 1 vast bureau om ervoor te zorgen dat er geen 'verzekeraarsschrijvers' uw zaak behandelen.

Zand in de ogen
Hoe cru dit ook klinkt, de schadeverzekeraar zal er alles aan doen om u het idee te geven dat het allemaal wel goed komt en dat ze hun best doen voor u. Bijvoorbeeld; er word u meteen in het eerste contact om uw bankrekeningnummer gevraagd. Voor het geval er 'alvast een voorschot kan worden uitgekeerd', is de verklaring. In de praktijk gebeurd dit natuurlijk pas als het ziekenhuis de aansprakelijkheid erkent, wat maanden tot jaren kan duren. Dit soort gebaren geven de patiënt het idee dat de verzekeraar zijn best voor u zal doen. Echter werkt deze voor het ziekenhuis en niet voor u. Ook word er gesproken over een tegemoetkoming in de kosten voor een belangenbehartiger. Dit gaat echter pas in als er aansprakelijkheid erkent is. Het melden hiervan geeft u het gevoel; ha, ik krijg zelfs geld voor een belangenbehartiger. Maar niet in dit stadium dus! Dit melden gebeurd om te voorkomen dat u nu alvast een belangenbehartiger inschakelt, die u helpt met het opstellen van de aansprakelijkheid stelling. Immers, dat is duur en blijkbaar is het ook nog niet nodig, is de conclusie die de patiënt kan trekken.

Afwijzing aansprakelijkstelling
De aansprakelijkstelling word vrijwel altijd afgewezen. Heel vervelend, maar het is wel nodig om deze te doen. De volgende stap is namelijk een rechtszaak, en er is nog een soort tussenstap. Na de afwijzing kunt u een paar dingen doen.
U kunt een nieuwe aansprakelijkstelling maken, met nieuwe punten waar u op bent gekomen. Er is ook nog de mogelijkheid om een expertisearts in te schakelen.
Soms komt de verzekeraar daar zelf mee. Ze kunnen zelfs voorstellen dat zij de kosten daarvan betalen. Dit is een goed teken, als ze dit aanbieden, wat aangeeft dat u wel eens gelijk zou kunnen krijgen. Echter zal de verzekeraar er alsnog alles aan doen om dit te voorkomen. U kunt ook een rechtszaak aanspannen. Dit is in dit stadium nog af te raden.

Medisch adviesbureau
Een medisch adviesbureau geeft absoluut geen medisch advies. De naamgeving is dus misleidend. Wat een medisch adviseur of medisch advies/expertisebureau doet is o.a. een medisch dossier beoordelen, voor zowel verzekeraars als patiënten cq de advocaten van patiënten. Vaak doen ze literatuuronderzoek, soms winnen ze informatie in bij specialisten (gaat het om een KNO dossier, dan raadplegen ze een KNO arts, enz) en adviseren hiermee de partij voor wie zij werkzaam zijn. Het bureau stelt ook vragen op die gesteld gaan worden aan de expertisearts, om bijv. de aansprakelijkheid/schade etc te bepalen. Er zijn maar weinig bureau's die u als patiënt/particulier zelf kunt benaderen, een letselschade advocaat kan dit wel. Vaak werken advocaten met een vast medisch advies bureau. Maar in sommige, vrij specifieke zaken, vooral indien het op medisch controversiele onderwerpen aankomt is het noodzakelijk om een bureau te vinden die weet naar welke specifieke vragen er moeten worden gesteld.

De vragen
De vragen die gesteld gaan worden zijn van cruciaal belang, om informatie te vergaren.
Voor elke situatie zijn er specifieke vragen.


Expertisearts
Een expertisearts is een arts die, soms uitsluitend, onderzoek verricht bij patiënten om hun schade of arbeidsongeschiktheid te beoordelen. Er is een register van expertiseartsen, die als lid een bepaalde kwaliteits verplichting hebben. Om de aansprakelijkheid van een ziekenhuis te beoordelen kan de schadeverzekeraar ook voorstellen een expertiserapport te laten opstellen door zo'n arts. Soms vergoeden zij hiervan de kosten. Komt dit voorstel niet, dan kunt u het zelf ook laten opstellen. Dit kunt u ook voorstellen aan de schadeverzekeraar, dat u dit wilt laten doen. Vaak moeten patiënt en verzekeraar het eens worden over de keuze voor de expertisearts. Wat doet de arts? Hij onderzoekt vragen die beide partijen (ook weer in overleg) onderzocht willen hebben. Hij ziet de patiënt, onderzoekt hem fysiek en beoordeelt het dossier. Er kunnen diverse uitkomsten zijn, die heel bepalend zijn voor de patiënt. Komt eruit dat het ziekenhuis fouten heeft gemaakt, dan is dit voor u geweldig. Hiermee kunt u dan onderhandelen over de uit te keren schade.

Het SKGZ
De Stichting Klachten en Geschillen comissie Zorgverzekeringen bestaat als onafhankelijk instituut om geschillen tussen patiënten en zorgverzekeraars op te lossen. Er zijn 2 procedures die u volgen: 1. bemiddelen via de ombudsman en mocht dit niet tot een oplossing leiden 2. de geschillencommissie procedure. Het SKGZ gaat NIET samen met u kijken welke punten u kunt inbrengen. Ze geven wel uitleg over waar u informatie kunt vinden, maar het is niet zo dat ze inhoudelijk zich buigen over uw dossier en zeggen: hee, maar wacht eens even Zorgverzekering, u wijst deze behandeling af op grond van dit punt, maar dit klopt niet, want.... Nee. U moet zelf als patiënt alle medische en juridische informatie aanleveren en opzoeken.

Hits: 349

Lees de volgende pagina:
Ná de behandeling? Controverse en Preventie