Spring naar inhoud

Neusoperaties en risico’s

Een neusoperatie kan worden uitgevoerd vanwege een functionele of cosmetische reden.  Functionele operaties zijn onder andere: 

  • septumcorrectie, in geval van septumdeviatie (scheefstaand neustussenschot) of septum perforatie (gat in neustussenschot)
  • neusschelp verkleining, in geval van verstopte neus of slaap apneu
  • neuspoliepen verwijderen

Neus operaties brengen risico op complicaties met zich mee die zowel bij arts als patiënt niet altijd bekend zijn. Een complicatie is bijvoorbeeld het relatief onbekende Empty Nose Syndrome. Dit kan zich ontwikkelen na een neusschelpverkleining. Ook andere neusoperaties hebben soms ongewenste gevolgen voor patiënten. Het kan gebeuren dat iemand na een cosmetische operatie niet meer lekker kan ademen of hier zelfs pijn door ervaart.

Noodzakelijk of niet?
Er zijn diverse motivaties om een neusoperatie te plannen.
1. De neus is beschadigd geraakt na een ongeval. Een gebroken neustussenschot kan de ademhaling hinderen/verstoppingsklachten geven en pijnlijk zijn. Ook kan de neus er anders uit zijn gaan zien.
2. Een tumor of kanker in de neus vormt een gevaar voor het functioneren van de neus of de rest van het lichaam. In deze gevallen is opereren meestal noodzakelijk.
3. Er is een neusaandoening ontstaan die alleen met een operatie aangepakt kan worden, die geen gevaar vormt maar wel hinderlijk is, zoals neuspoliepen.
4. De natuurlijke staat van de neus heeft van geboorte af aan een hinderlijk mankement, zoals een scheefstaand septum wat de ademhaling blokkeer en de patiënt wenst dit aan te passen.
5. Er is een neusaandoening ontstaan die geen gevaar vormt en waarvoor alternatieven zijn in plaats van een operatie, zoals bij hypertrofische neusschelpen het geval is

In alle gevallen moet overwogen worden of de operatie noodzakelijk is, wat de consequentie is van de operatie inclusief de kans op grotere schade en of er alternatieven zijn.

"Wat kan er nou misgaan?"
We geven nu een kleine opsomming van de meest gangbare complicaties.
Neusschelpverkleining/conchotomie: de neusschelpen worden te klein/beschadigd en er ontstaat iatrogene neusschelpschade of Empty Nose Syndrome
Operaties waarbij kraakbeen geplaatst word, bijvoorbeeld een septumperforatie of een cosmetische verandering: het geplaatste kraakbeen word afgestoten door het lichaam. De operatie heeft hierdoor niet het gewenste effect; het nieuwe kraakbeen groeit bijvoorbeeld niet vast aan het septum en het septum is hierdoor krakkemikkig/niet sterk geworden. Het slijmvlies kan niet vastgroeien en kan beschadigen. Het principe van afgestoten kraakbeen kan in het ergste geval de neus verder beschadigen. In het beste geval van 'schade' heeft de operatie gewoon geen effect gehad en moet opnieuw worden uitgevoerd.
Scheefstaand septum operatie: het hangt van de aard van de scheefstand af wat een eventuele complicatie zou kunnen zijn. Een eenvoudige bult van het septum verwijderen gaat eenvoudig en heeft weinig risico's. Bij een complexe scheefstand word het neustussenschot soms op diverse plaatsen gebroken en opnieuw gezet. Deze operaties hebben als risico dat het kraakbeen niet goed vastgroeid of dat tijdens het helingsproces de neus per ongeluk gestoten word en breekt. De gevolgen kunnen zijn een hinderlijke luchtstroom of verstopping doordat het kraakbeen de lucht blokkeert.
Slechte interne wondheling: indien er kraakbeen verwijderd is, bijvoorbeeld om de neus kleiner te maken, helen de wonden van het slijmvlies soms niet goed.
Ongewenste veranderingen in de luchtstroom: de lucht kan na septum operaties ongewenst te moeilijk of te makkelijk de neus ingaan. In het ene geval zit de neus verstopt, in het andere geval krijgt u teveel lucht binnen en word duizelig met ademen.
Cosmetische operaties: hierbij kunnen naast de ongewenste cosmetische resultaten ook functionele stoornissen ontstaan. Er lopen zenuwen en aderen in de neus die tijdens de operatie kunnen beschadigen of door de nieuwe vorm bekneld komen te zitten. Dit kan pijnklachten, juist gevoelloosheid of een scherpe koude ervaring teweeg brengen. Hoofdpijn en pijn met ademen bij koude kunnen dan het gevolg zijn. Een slechte doorbloeding van de neus na een cosmetische ingreep is ook mogelijk; de neus voelt zelf koud aan en de lucht word ook als koud waargenomen. Deze onderwerpen worden door de plastisch chirurgen onderbelicht en niet goed besproken met patiënten, terwijl de risico's wel degelijk aanwezig zijn.

Hoe groot is de kans op een complicatie?
Er zijn allerlei wetenschappelijke onderzoeken uitgevoerd naar de slagingskans van operaties, waarbij privé klinieken en eigenlijk het grootste gedeelte van de KNO artsen niet aan meededen. Cijfers zeggen dus niet alles over de praktijk. Een arts die stelselmatig fouten maakt, zal niet meedoen aan een wetenschappelijk onderzoek hierover. Wanneer u bij deze arts terechtkomt, is de kans daardoor groter dat er bij u iets verkeerd gaat dan uit onderzoek is gebleken. Wij hebben voorbij horen komen dat een septum perforatie operatie 1 op de 5 keer niet goed uitpakt en ergere schade oplevert dan de perforatie laten zitten (ervaring van 2 academische ziekenhuizen).

Hits: 1643

Lees de volgende pagina:
Massa-Schadezaak Overleven met ENS: tips