Spring naar inhoud

Klachten ná neusschelpverkleining

Een neusschelpverkleining kent geringe risico's, volgens ziekenhuisfolders en artsen. De enige genoemde complicaties in informatiefolders bestaan uit nabloedingen en infecties. Uit onze eigen ervaring en die van honderden medepatiënten kunnen wij u vertellen dat dit klinkklare onzin is. Er kunnen veel ergere klachten optreden na een neusschelpverkleining dan infecties en nabloedingen. Bijvoorbeeld, dat de neusschelpen TE KLEIN worden gemaakt. Of dat er andere complicaties optreden.
Hieronder volgt een opsomming van de mogelijke klachten waar u risico op loopt, welke niet vermeld worden door artsen voorafgaand aan de operatie en waar u mogelijk voor de rest van uw leven ernstig door gehinderd kunt worden.

Wij brengen uw klachten in kaart
Heeft u klachten na een neusschelpverkleining?
Stuur de naam van het ziekenhuis, de arts, de gebruikte methode, de datum van de ingreep via ons contactformulier. Wij zijn bezig met een database van alle voorkomende klachten na een neusschelpverkleining.

Waardeer uw KNO arts op Zorgkaart Nederland https://www.zorgkaartnederland.nl/schrijf-een-waardering


Mogelijke klachten ná neusschelpverkleiningDuizelig worden met ademen: de neusschelpen zijn te klein geworden. De neusschelpen vormen normaal gesproken een weerstand voor de binnenkomende lucht. Sommige mensen worden duizelig wanneer ze te kleine neusschelpen hebben. Dit kan zeer ernstig zijn; van lichte duizelingen tot extreme duizeligheid en vermoeidheid door veel te grote hoeveelheden lucht, bij inademen door de neus. Deze klachten vallen onder het Wide Nasal Cavity Syndrome of het Empty Nose Syndrome.
Lucht is koud bij inademen: de neusschelpen verwarmen normaal gesproken de binnenkomende lucht in de neus. Bij sommige mensen werkt dit mechanisme niet meer goed na een verkleining en voelt de ingeademde lucht koud en zelfs pijnlijk aan. Afhankelijk van het klimaat waar u woont kan dit zeer onaangenaam en pijnlijk zijn gedurende een groot deel van het jaar. Ook de Nederlandse koude en natte seizoenen zijn voor patiënten met deze klachten vanwege dit probleem niet fijn.
(zeer) droge neus: wanneer de neus na een neusschelpverkleining geen snot of vocht meer produceert, is de neus aan de binnenzijde droog.
Dit kan een akelig gevoel geven en als bijverschijnsel ook een koude luchtstroom opleveren (vocht= meer warmte). In het ergste geval ontstaat het Dry Nose Syndrome.
Aanzuigen van de neusklep/ nasal valve: de neus trekt vacuüm, zogezegd, bij het inademen. Dit levert juist een neusverstopping op. Bij het inademen word de zijwand/nasal valve naar binnen gezogen bij het inademen. Het is het zachte kraakbeen, de wand van de neus, wat als het ware tegen het septum aan word geplakt bij het binnen gaan van de lucht. Dit kan juist na een neusschelpverkleining ontstaan, omdat de luchtstroom veranderd is, waardoor de zijwand vast word gezogen. De lucht trekt deze naar binnen, waardoor de doorgang voor de rest van de lucht geblokkeerd word. Na een conchotomie, een totale verwijdering van de neusschelp is deze complicatie ook mogelijk; het bot van de neusschelp verleent de neus structuur. Is dit weg, dan klapt de neus soms naar binnen bij inademen. De obstructie is een andere soort dan de paradoxale obstructie, wat voorkomt bij ENS. De obstructie komt door het aanzuigen van de wand.

Wat is er te doen aan deze klachten?
Het aanzuigen van de neusklep/ nasal valve collapse kan doorgaans goed verholpen worden. De neusklep word verwijd met kraakbeen van achter uw oor of op een andere manier (spreader graft bijvoorbeeld). Dan trekt de neus geen vacuüm meer. Maar, in combinatie met ENS kan een hersteloperatie van nasal valve collapse de ENS weer erger maken;
de neus word nog wijder, en dat wil je nu juist niet met ENS.
Echter brengt elke operatie risico's met zich mee, alleen wanneer u de hele tijd rondloopt met vervelende problemen ten gevolge van een andere operatie hebt u soms geen keuze.
De mogelijke behandeling van de overige klachten, zoals duizeligheid, pijn, kou en droogte: zie Behandeling van ENS.

Waarom zeggen artsen niets?
De hier beschreven klachten worden vrijwel nooit genoemd als mogelijke klachten na een neusschelpverkleining door artsen en ziekenhuizen.
Gezien de ernst van sommige van deze klachten is het ronduit inhumaan om deze niet te vermelden aan patiënten, als arts en ziekenhuis zijnde. Maar omdat de wet het niet voorschrijft dat dit moet gebeuren, wordt dit nagelaten.
Dát de wet dit niet voorschrijft, heeft ook weer een reden.
Neusklachten na operaties worden niet geïnventariseerd omdat veel patiënten worden weggestuurd door de KNO arts met de boodschap; er is niets te zien aan uw neus, en we kunnen er niets meer aan doen.
Hierdoor komen de klachten niet in beeld bij de verzekeraar en de KNO vereniging. Wettelijk gezien hoeven complicaties die in minder dan 1% van de gevallen voorkomen, niet te worden vermeld. En omdat de klachten dus niet serieus genomen worden, of gewoon niet worden opgegeven bij de juiste instantie, word het percentage nooit naar waarheid aangepast.
Ongelofelijk, maar waar.

Money, money, money....
Ziekenhuizen declareren de rekeningen van patiënten aan de zorgverzekeraar. Hoe meer rekeningen ze indienen, hoe meer geld er binnenkomt bij de directeur van het ziekenhuis. Dit betekent; hoe meer operaties er worden uitgevoerd, hoe meer geld het ziekenhuis verdient.
Letterlijk: massa maakt kassa. Een neusschelpverkleining met celon, is 20 minuten werk en levert honderden euro's op. Deze operatie is de meest voorkomende KNO ingreep en word letterlijk tientallen keren per dag uitgevoerd. Maar.....kom je als patiënt terug met klachten, dan heb je het nakijken; er word doodleuk gezegd dat er niets te zien is en dat u er maar aan moet wennen. Zelfs wanneer je met elke ademhaling het gevoel hebt dat je tegen de grond valt van de duizeligheid en dit omstandig verteld, word je gewoon weggestuurd. Het is hoog tijd dat er iets veranderd. Tot op heden moet u gewoon uw eigen verstand maar gebruiken; nu weet u tenminste dat er complicaties mogelijk zijn, en kunt u zelf de afweging maken.
Hits: 4280

Lees de volgende pagina:
Conchotomie Ontmoet medepatiënten