Spring naar inhoud

Over deze website

Waarom hebben we deze website gemaakt?
Wij hebben deze website gemaakt omdat bepaalde informatie over neus operaties ontbreekt op internet. Deze informatie zouden wij graag gelezen hebben, vóórdat wij bepaalde neusoperaties ondergingen. Na de ingrepen zaten we met veel grotere problemen opgescheept dan we hadden voor de operaties. Er was over deze risico's niets te vinden op internet, waar wij natuurlijk op hebben gekeken van te voren. Omdat deze informatie tot nu toe ontbrak, besloten we om dan zelf maar een website te maken. Zo kunnen we onze kennis en ervaring delen. Hierdoor kunnen andere mensen een keuze maken voor een ingreep op basis van juiste, complete en eerlijke informatie. Wij hebben de website gemaakt waarvan we graag wilden dat die zou hebben bestaan voordat wij de operaties ondergingen.

Waarom niet alle risico's verteld worden
Wettelijk gezien hoeft een arts of een ziekenhuis complicaties die na minder dan 1% van de operaties ontstaan, niet te vermelden. Het gaat in dat geval dus om complicaties of iatrogene aandoeningen die niet vaak voorkomen. Deze wet zorgt ervoor dat een ziekenhuis bijna nooit aansprakelijk is, alleen omdat ze verzuimt hebben alle risico's te vertellen.

Noodzaak van informatie
Afgezien van de wet is er natuurlijk reden genoeg om patiënten wél te informeren. Bepaalde aandoeningen en complicaties na neusoperaties tasten de kwaliteit van leven ernstig aan. De ernst van deze aandoeningen vereist menselijkerwijze dat patiënten hierover geïnformeerd worden, vinden wij. Of er nu een wet is die dit verplicht stelt of niet. Het is niet zoveel moeite om informatie aan te passen in folders en op internet. Hierdoor krijgen mensen een eerlijke kans om de risico's af te wegen. Wanneer je niet weet dat een aandoening bestaat en dat je deze kunt krijgen na een neusoperatie, kun je er ook niet naar zoeken op internet. Daarom hebben wij de website ook deze naam gegeven; zodat mensen die deze behandeling voorgesteld krijgen door artsen, er álles over kunnen vinden.

Voorkomen is beter dan genezen.

Lees de volgende pagina:
Contact Mechanisme